Riihen jälkipuintia

Vantaan Sanomat, huhtikuu 2013

Tasavaltamme hallituksen kehysriihi puitiin 21. maaliskuuta.  Riiheen kohdistui ennalta valtavat odotukset, jotka osin täyttyivät, osin eivät. Käsillä oli monia merkittäviä kokonaisuuksia kuten asuntopolitiikkaa, kuntataloutta ja siihen liittyen valtionosuuksien lisäleikkauksia, mutta myös maahanmuuttajien kotouttaminen ja osaamiseen liittyvät kysymykset olivat osa riihen puintia.  Edellä mainituista kokonaisuuksista ja monista muista merkittävistä aihepiireistä huolimatta nousi kuitenkin uutisoinnin keskiöön yhteisö- ja osinkoverotus.

Hallituksen perimmäinen tarkoitus oli laatia mittava veroremontti, joka säilyttäisi nykyiset työpaikat ja loisi uutta työllisyyttä Suomeen. Pyrkimys oli oikea, kun tiedetään että työttömyys on taas kasvussa ja työpaikkoja valuu teollisuudesta edelleen markkinoiden ja halvempien kustannusten perässä lähinnä Aasiaan. Tämän globaalin kehityksen rinnalla on myös toinen huolestuttava kehityskulku, suomalaisten PK-yritysten siirtyessä Viroon edullisemman verokohtelun vuoksi. Virossahan yritystä ei veroteta voitosta jos voitto jätetään yritykseen kasvattamaan yritystä. Kasvaessaan yritys tekee investointeja ja palkkaa lisää työntekijöitä. Juuri tätä tarvitsemme nyt suomeen; kasvuyrityksiä, investointeja ja sitä myöten lisää työpaikkoja. Vanha valtiomies Kalevi Sorsa on todennut viisaasti; kakku pitää leipoa ennen kuin voi leikata. Toisin sanoen hyvinvointi pitää luoda ensin ja sitten voidaan vasta jakaa.

Yrittäjyys kantaa Suomea

Kuten tiedetään, työpaikat ovat reilun kymmenen vuoden aikana syntyneet pääosin pk-yrityksiin. Sen lisäksi ne ovat työpaikkoja jotka säilyvät paremmin kuin työpaikat isoissa yrityksissä. Finanssikriisin puhjettua syksyllä 2008 talous sukelsi hyvin nopeasti ja työttömyys lähti jyrkkään kasvuun. Tuona syksynä pääministeri Vanhanen ja Valtiovarainministeri Katainen vetosivat suomalaisiin Yrittäjiin työpaikkojen säilyttämisen puolesta. Eri puolella maata syntyi yrittäjien keskuudessa ”ketään ei irtisanota” kampanjoita. Suomalaiset yrittäjät kantoivat yhteiskuntavastuuta ja pitivät työntekijöistään kiinni kriisin aikana. Tämä on asia joka pitää muistaa nyt kun julkisuudessa vaaditaan lisää työpaikkoja edullisen veroratkaisun perusteella. Toki tämän veroratkaisun jälkeen on lupa odottaa, ei vaatia, uusia työpaikkoja yrityksiin. Työpaikkojen syntymiseen tarvitaan kannustavan verotuksen lisäksi kysyntää ja kasvua kansantalouteen. Kotitalousvähennyksen nostaminen 2000 eurosta 2400 euroon oli kysyntää lisäävä viisas päätös, joka toimii myös harmaan talouden vastaisessa taistelussa.

Kannusteita yritystoimintaan

Verotusratkaisu oli siis kohtuullisen hyvä Pk-yrityksille. Kohtuullisen hyvä siksi, että tässä ratkaisussa henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotus muodostuu osakeyhtiöiden verotusta ankarammaksi. Tätä valuvikaa pyrimme korjaamaan Suomen Yrittäjien aktiivisella edunvalvontatyöllä suhteessa päättäjiin. Paljon on ollut puhetta yrittäjien osingoista. Kehysriihen ensimmäinen versio synnytti kiivaan yhteiskunnallisen keskustelun ja tunnettujen käänteiden jälkeen hallitus korjasi esitystään. Kun kuitenkin elämme haasteellisia aikoja ja jokaisen täytyisi ymmärtää katsoa yhteistä etua, oli uusi ratkaisu mielestäni yhteiskunnan koheesion kannalta parempi. Toinen asia on se, että sallitaanko vastuullisen asiansa hoitavan yrittäjän menestyä. Onko yrittäjällä joka sijoittaa varansa ja elämäntyönsä yritykseensä lupa jopa rikastua? On nimittäin turha kuvitella että kukaan alkaa yrittäjäksi ja ottaa vastuun kanssaihmisten työllistämisestä vailla mahdollisuutta vaurastua. Tämänkaltaiset ihmiset laittavat monesti koko elämänsä peliin. Se on paljon, joskus liiankin, mutta ilman heitä Suomessa olisi jäänyt monta menestystarinaa syntymättä. On hieman nurinkurista, että on hyväksyttävää rikastua ajamalla kilpaa autolla tai pelaamalla jääkiekkoa, sen sijaan Suomeen veronsa maksavaa menestyvää yrittäjää monesti, aivan turhaan, kadehditaan.

Lämmintä kevättä toivottaen,

Tommi Valtonen
Vantaan ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät, puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen

Posted in Tommin kirjoitukset.