Ora et labora, rukoile ja työtä tee

Vantaan Sanomat, joulukuu 2012

Tuo Martti Lutherin elämänohje 500 vuoden takaa sopii hyvin myös meidän aikaamme. Olemme melkoisen haasteen edessä, kun työelämästä poistuu jo toista vuotta peräkkäin eläkkeelle enemmän työntekijöitä, kuin sinne tulee uusia. Hyvinvointiyhteiskunnan taloudelliset resurssit eivät tule riittämään ellemme pysty lisäämään työssä tekemisen määrää sekä tuottavuutta. Vuoden käydessä kohti loppuaan tämän kaltaisen viestin kirjoittajaa ei voi pitää ilosanoman eli evankeliumin tuojana, vaikka joulu ovella onkin. Pitää kuitenkin uskaltaa sanoa se mikä totta on.

Kun meitä työntekijöitä suhteessa lapsiin ja eläkeläisiin on vuosi vuodelta vähemmän eli huoltosuhde heikkenee, on työelämässä olevien tehtävä enemmän töitä ja tuottavammin. Tämä tarkoittaa pidempiä työuria, nopeammin työelämään valmistumista sekä absoluuttisesti enemmän työtunteja työntekijää kohti. Tuottavuuden kasvua saadaan kehittämällä työprosesseja, hyödyntämällä tietotekniikkaa, mutta myös kehittämällä työelämää ja panostamalla työskentelyolosuhteisiin.

Työllistämistä tulee helpottaa

Tilastokeskuksen mukaan pk-yrityksissä, siis alle 250 henkilöä työllistävissä, syntyi vuosina 2001-2010 uusia työpaikkoja 77 426. Vastaavasti suuryrityksissä, eli 250 henkilöä ja sitä enemmän työllistävissä, työpaikat vähenivät 274. Tähän tilastokeskuksen lähdetietoon perustuen voidaan todeta, että työpaikat syntyvät lähes täysin tässä ajassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämä ei ole enää uusi tieto, mutta vasta nyt ymmärretään yrittäjyyden merkitys ja arvostus alkaa asettua sille kuuluvalle paikalle. Tätä taustaa vasten tuntuu oudolta, että yrittäjiltä ei kysytä kuinka voisimme työllistää vielä enemmän. Vai onko niin, että ei uskalleta kysyä?

Kenenkä etua palvelee se, että työllistämisestä tehdään yrittäjälle vuosi vuodelta vaikeampaa ja byrokraattisempaa. Tai toisaalta se, että työpaikalla yrittäjä ja työntekijä eivät voi sopia keskenään työn tekemisen ehdoista. Työläisperheen poikana en ole koskaan väheksynyt työntekijän oikeuksia. Tänä vuonna 20 vuotta toimineena työnantajayrittäjänä toivon, että meihin suomalaisiin yrittäjiin luotettaisiin, myös ammattiyhdistysliikkeessä. Tällä tarkoitan konkreettisesti sitä, että meitä yrittäjiä pidettäisiin jo vihdoinkin täysi-ikäisinä sopimaan vastuullisesti henkilökuntamme kanssa asioista jotka koskevat meitä. Tiedän mistä kirjoitan.

Ei tyrmätä hyviä ehdotuksia suoralta kädeltä

Täytyy rehellisesti todeta, että välillä harmittaa se nopeus, jolla ammattiyhdistysliike ampuu alas työnantajan ehdotuksia työelämän kehittämiseksi tai työllisyyden helpottamiseksi. Tuntuu siltä, että meihin suomalaisiin yrittäjiin, jotka kuitenkin huolehdimme työllistämisestä vaikeinakin aikoina, ei luoteta. Ajatellaanko niin, että meillä on aina ”ketunhäntä kainalossa” ja ettemme oikeasti välitä työntekijöistämme?

Nopeus hyvienkin ehdotuksien torppaamisessa kertoo siitä, että niihin ei oikeasti perehdytä vaan lähtökohtaisesti torjutaan. Kun olemme taantumassa ja työttömyys on taas nousussa, voi perustellusti kysyä, onko meillä oikeasti varaa tähän? Väitän, että pk-sektorilla on patoutunutta tarvetta työllistää, toki eri alat huomioiden. Työllistämisen vaikeuttamiseksi on kuitenkin nostettu siinä määrin ”hyvää tarkoittavia” esteitä, että pato kestää ja työttömyys kasvaa.

Pk-yritys – hyvä työnantaja 2012

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta.  Barometristä käy täysin selvästi ilmi, että alle 10 hengen mikroyrityksissä työntekijät ovat kaikkein tyytyväisimpiä työaikoihinsa, palkkoihinsa ja esimiehiinsä. Kyseessä ovat työntekijät juuri niissä yrityksissä joissa työehdoista sovitaan kaikkein eniten yksilöllisesti. Tähän on hyvä päättää puheenjohtajan vuoden viimeinen kirjoitus ja toivottaa:

Rauhaisaa Joulunaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta 2013.

 

Tommi Valtonen
Vantaan ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät, puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät, hallituksen jäsen

Posted in Tommin kirjoitukset.